Esportal

Esportal är en spelplattform för Counter-Strike: Global Offensive där registrerade användare kan spela mot varandra i matchmaking, gathers och turneringar.

Esportal har utvecklats från grunden av våra designers och utvecklare med modern webbteknik och med egna anti-cheat lösningar som förhindrar och upptäcker fuskare på plattformen.

Vi ansvarade för utveckling, drift och design av Esportal från 2016 fram till 2021 och har sedan dess fortsatt hjälpa Esportal vid behov.

Let’s

Work

Together